17 Jan

See Norway - Se Norge

Jeg kom over et bilde som i sin tid ble tatt på den berømte ‘Geiranger-veien’; et bilde som kan tjene som et utmerket eksempel på ‘norsk natur’ på sitt beste-

I came across a picture that once upon a time was taken on the renowned ‘Geiranger Road’; a picture that may serve as an excellent example of ‘Norwegian Nature’ at its best –

Picture 1025Ta bildet opp i full størrelse og studer størrelsen på hus, trær etc. for å få et inntrykk av  dimensjonene i bildet.

Its recommended to click the picture into ‘full screen’ and study small details like houses, trees a.s.o. to get the dimensions in the picture correct.

NB! If you’d like to see more pictures from this region, please click here

NB!  Hvis du vil se flere bilder fra denne del av landet, vennligst klikk her

View original post

Advertisements

One Response to “”

  1. heartflow2013 January 24, 2013 at 06:30 #

    Thank you – I love Norway!
    all the best to you!
    tomas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: